Kalendarium
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
za IV-ty kwartał 2017 r. za I-szy kwartał 2018 r. za II-gi kwartał 2018 r. za III-ci kwartał 2018 r.
14 lutego 2018 r. 14 maja 2018 r. 14 sierpnia 2018 r. 14 listopada 2018 r.

Raport roczny za 2017 r. zostanie przekazany w dniu 30 maja 2018 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.