Kalendarium
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
za IV-ty kwartał 2016 r. za I-szy kwartał 2017 r. za II-gi kwartał 2017 r. za III-ci kwartał 2017 r.
14 lutego 2017 r. 12 maja 2017 r. 14 sierpnia 2017 r. 14 listopada 2017 r.

Raport roczny za 2016 r. zostanie przekazany w dniu 23 maja 2017 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.