Kalendarium
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
za IV-ty kwartał 2018 r. za I-szy kwartał 2019 r. za II-gi kwartał 2019 r. za III-ci kwartał 2019 r.
14 lutego 2019 r. 14 maja 2019 r. 14 sierpnia 2019 r. 14 listopada 2019 r.

Raport roczny za 2018 r. zostanie przekazany w dniu 29 maja 2019 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.