Informacja o zmianie adresu siedziby i adresu do korespondencji MakoLab Spółka Akcyjna

2018-12-10

Uprzejmie informujemy, że na podstawie uchwały Zarządu MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi  z dnia 28.11.2018 r.,

z dniem 1 stycznia 2019 r. zmianie ulega adres siedziby MakoLab Spółka Akcyjna  z siedzibą w Łodzi na:

ul. Ogrodowa 8
91-062 Łódź


Pozostałe dane rejestrowe Spółki tj. KRS 0000289179, NIP 7250015526, REGON 471343117 pozostają bez zmian.

Prosimy o stosowanie nowego adresu siedziby MakoLab S.A. na wszystkich dokumentach prawnych i księgowych (zawiadomienia, umowy, faktury, noty, etc.), wykorzystywanych  w relacjach biznesowych po 1 stycznia 2019 r.  

Z dniem 1 stycznia zmianie ulega również adres do doręczeń (korespondencji) MakoLab S.A. Wszelką korespondencję należy kierować na adres: 
 
MakoLab S.A.
Ogrodowa 8 Office
ul. Ogrodowa 8
91-062 Łódź