kontakt
Kontakt Zainteresowanych relacjami inwestorskimi prosimy o kontakt z panem Tomaszem Marciniakiem.
adres do korespondencji
MakoLab SA 

ul. Demokratyczna 46, 93-430 Łódź