DSA contact points

DSA contact points

Pursuant to Articles 11 and 12 of the Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market For Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act), hereinafter referred to as ‘the DSA’, MakoLab S.A. designates the following contact points:

For Member States’ authorities, the Commission and the Board referred to in Article 61, pursuant to Article 11 section 1 of the DSA: 
The contact point can be reached at the following e-mail address: dsa@makolab.com
Communication can be carried out in Polish and English. 

For recipients of services, pursuant to Article 12 section 1 of the DSA: 
The contact point can be reached at the following e-mail address: dsa@makolab.com
Communication can be carried out in Polish and English.

Punkty kontaktowe DSA

Zgodnie z art.  11 i 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19.10.2022 r, w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE, zwanego dalej Aktem o usługach cyfrowych lub DSA, MakoLab S.A. wyznacza poniższe punkty kontaktowe:

Dla organów państw członkowskich, Komisji Europejskiej i Rady Usług Cyfrowych, na podstawie art. 11 ust. 1 DSA:
Punkt kontaktowy znajduje się pod adresem email: dsa@makolab.com
Komunikacja jest prowadzona w językach polskim i angielskim.

Dla odbiorców usług pośrednich, na podstawie art. 12 ust. 1 DSA:
Punkt kontaktowy znajduje się pod adresem email: dsa@makolab.com
Komunikacja jest prowadzona w językach polskim i angielskim.