Relacje inwestorskie

This section of our website is in Polish. As a company listed on the Warsaw Stock Exchange, we are obliged by law to carry out our formal communications concerning investor relations primarily in Polish.
Komunikaty
20th May 2024
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy za 2023 r.
14th May 2024
Raport miesięczny za kwiecień 2024
14th May 2024
MakoLab raport kwartalny za I kwartał 2024
10th May 2024
MakoLab raport roczny za rok 2023
7th May 2024
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok
30th April 2024
Rekomendacja Zarządu MakoLab S.A. wypłaty dywidendy z zysku za rok 2023