Relacje inwestorskie

This section of our website is in Polish. As a company listed on the Warsaw Stock Exchange, we are obliged by law to carry out our formal communications concerning investor relations primarily in Polish.
Autoryzowany doradca

MakoLab S.A. nie korzysta z usług podmiotu wpisanego na listę Autoryzowanych Doradców.

W zakresie spraw związanych z obecnością na rynku NewConnect oraz relacjami inwestorskimi Spółce doradza:

BTFG Advisory sp. z o.o.

Adres: ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa

Tel: +48 519 42 88 22

E-mail: office@btfg.pl

www.btfg.pl