Relacje inwestorskie

This section of our website is in Polish. As a company listed on the Warsaw Stock Exchange, we are obliged by law to carry out our formal communications concerning investor relations primarily in Polish.
Kalendarium
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
 za IV-ty kwartał 2023 r. za I-szy kwartał 2024 r. za II-gi kwartał 2024 r. za III-ci kwartał 2024 r.
14 lutego 2024 r. 14 maja 2024 r. 14 sierpnia 2024 r. 14 listopada 2024 r.

Raport roczny za 2023 rok

Data przekazania raportu rocznego za 2023 r. to 21 maja 2024 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.