Relacje inwestorskie

This section of our website is in Polish. As a company listed on the Warsaw Stock Exchange, we are obliged by law to carry out our formal communications concerning investor relations primarily in Polish.
Zarząd
Wojciech Zieliński
Prezes Zarządu
Pan Wojciech Zieliński urodził się w 1961 roku. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej (mgr inż. elektronik) oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Wartością Firmy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zdał egzamin państwowy na członka rad nadzorczych spółek skarbu państwa. Od października 1985 do lipca 1992 pracował w Instytucie Podstaw Elektrotechniki Politechniki Łódzkiej na stanowisku asystenta. W latach 1991-1992 był specjalistą ds. oprogramowania w łódzkiej firmie informatycznej Cervus Sp. z o.o., a w okresie 1992-1999 prokurentem i dyrektorem Potronics Sp. z o.o. - jednego z największych integratorów systemów komputerowych regionie łódzkim. Od października 1999 do końca lutego 2008 był kolejno: głównym informatykiem, zastępcą kanclerza ds. organizacyjnych oraz zastępcą kanclerza ds. informatyzacji (CIO) w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Pan Wojciech Zieliński urodził się w 1961 roku. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej (mgr inż. elektronik) oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Wartością Firmy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zdał egzamin państwowy na członka rad nadzorczych spółek skarbu państwa. Od października 1985 do lipca 1992 pracował w Instytucie Podstaw Elektrotechniki Politechniki Łódzkiej na stanowisku asystenta. W latach 1991-1992 był specjalistą ds. oprogramowania w łódzkiej firmie informatycznej Cervus Sp. z o.o., a w okresie 1992-1999 prokurentem i dyrektorem Potronics Sp. z o.o. - jednego z największych integratorów systemów komputerowych regionie łódzkim. Od października 1999 do końca lutego 2008 był kolejno: głównym informatykiem, zastępcą kanclerza ds. organizacyjnych oraz zastępcą kanclerza ds. informatyzacji (CIO) w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Jest współtwórcą Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, którym zarządzał w latach 2002-2005. W latach 1999-2001 pełnił także funkcję Wiceprezesa Zarządu IPT Sp. z o.o. - łódzkiej firmy szkoleniowej. W marcu 2008 roku został powołany na Prezesa Zarządu MakoLab SA. Jest ekspertem w zakresie e-learningu, Członkiem Zarządu Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Pan Wojciech Zieliński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec MakoLab S.A.
Marek Wodzisławski
Wiceprezes Zarządu
Pan Marek Wodzisławski urodził się w 1976 roku. W 2001 roku ukończył Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej na kierunku informatyka z tytułem magistra inżyniera. W 2002 roku podjął pracę w Ericpol Telecom Sp. z o.o., gdzie rozpoczął ścieżkę zawodową jako programista i tester nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych między innymi w Polsce, Hiszpanii i Holandii. W latach 2006-2008, jako Strategic Product Manager, był odpowiedzialny za produkty z obszaru Next Generation Networks i współpracował z klientami w Europie, Ameryce Płd. i Azji. W 2008 roku stał się odpowiedzialny za rozwój biznesu we wkraczającym w rozwiązania „connectivity” rynku motoryzacyjnym korzystającym z synergii z rynkiem telekomunikacyjnym. Współpracował z klientami w Niemczech, Włoszech, Szwecji i USA. Aktywnie działał w pionierskim stowarzyszeniu GENIVI, mającym na celu wprowadzenie otwartej platformy „infotainment” na rynek motoryzacyjny. W marcu 2017 roku dołączył do MakoLab S.A. jako szef nowotworzonego obszaru biznesowego „pojazdów połączonych” („connected car”). W ciągu 5 lat stał się on jednym z kluczowych obszarów w Spółce, świadczącego usługi dla wiodących klientów z sektorów motoryzacyjnego (automotive) i transportu lotniczego (air transport). Dzięki działaniom podejmowanym przez p. Marka Wodzisławskiego, MakoLab S.A. stał się cenionym partnerem biznesowym dla tych klientów bazującym na wartościach takich jak współpraca, profesjonalizm, proaktywność oraz otwartość. Od 2020 roku jest jednym z Dyrektorów Zarządzających w MakoLab Deutschland GmbH z siedzibą w Monachium, spółki córki MakoLab S.A., która koncentruje się na rynku DACH.
Piotr Adamkiewicz
Wiceprezes Zarządu
Pan Piotr Adamkiewicz jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej, Matematyki Stosowanej i Informatyki Politechniki Łódzkiej (mgr inż. fizyk). W latach 1992-1993 pracował w Zespole Rentgenografii Strukturalnej i Krystalochemii Politechniki Łódzkiej na stanowisku asystenta zajmując się tworzeniem oprogramowania używanego przy badaniach struktury krystalicznej i molekularnej metodami rentgenowskimi. W latach 1994-1995 był specjalistą ds. oprogramowania i kierownikiem projektów w łódzkiej firmie informatycznej Jason MacKenzie Sp. z o.o., a w okresie 1995-2016 pełnił różne funkcje w łódzkiej firmie teleinformatycznej Ericpol Sp. z o.o. będąc kolejno: inżynierem systemowym, ekspertem systemowym, kierownikiem ds. kluczowych klientów, kierownikiem Centrum Szkoleń, dyrektorem Pionu Rozwiązań i Usług Teleinformatycznych. Do momentu przejęcia spółki Ericpol przez firmę Ericsson Pion Rozwiązań i Usług Teleinformatycznych liczył ok. 300 osób, rozlokowanych w Łodzi i w Krakowie. W latach 2003 - 2005 pełnił także funkcję Prezesa Zarządu Ericpol Operator Services Sp. z o.o. – spółki świadczącej usługi telekomunikacyjne na terenie Polski, głównie w Warszawie. W kwietniu 2016 roku dołączył do MakoLab S.A., obejmując funkcję Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu. Po objęciu stanowiska Wiceprezesa Zarządu z dniem 1 stycznia 2019r. zajmuje się nadzorowaniem bieżących operacji Spółki.