Relacje inwestorskie

This section of our website is in Polish. As a company listed on the Warsaw Stock Exchange, we are obliged by law to carry out our formal communications concerning investor relations primarily in Polish.
Rada nadzorcza

Sybilla Anna Graczyk

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Pani Sybilla Anna Graczyk uzyskała tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1997 do 2001 roku odbyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Łodzi, a także pracowała jako aplikant adwokacki w Kancelarii Adwokackiej Prawa Konkurencji Adw. Marka Tadeusiaka. Od marca 2001 roku prowadzi praktykę adwokacką w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej. Od października 2003 roku do czerwca 2014 roku prowadziła zajęcia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Pani Sybilla Anna Graczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec MakoLab S.A. i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Pani Sybilla Anna Graczyk jest członkiem niezależnym Rady Nadzorczej MakoLab S.A.

Sławomir Jarecki

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Sławomir Jarecki urodził się w 1973 roku. Ukończył studia magisterskie na kierunku ekonomia specjalność ekonomia przemysłu na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z rachunkowości i zarządzania finansami prowadzonych przez ten wydział. W latach 1998-2000 był specjalistą ds. ekonomicznych w SUWARY S.A., a w latach 2000-2004 pracował jako zastępca kanclerza ds. finansowych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W tym samym okresie był członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego Sp. z o.o. w Radomiu. W okresie 2004-2005 był głównym ekonomistą w Zespole Elektrociepłowni w Łodzi S.A., w latach 2005-2007 członkiem Zarządu Armada Capital Sp. z o.o., w latach 2007-2012 dyrektorem finansowym Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o. w Łodzi. Od 2012 roku jest Wiceprezesem PF Investments Sp. z o.o. S.K.A., członkiem Rady Nadzorczej CEV S.A. oraz Rady Nadzorczej City Inspire S.A. Pan Sławomir Jarecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec MakoLab S.A. i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Pan Sławomir Jarecki jest członkiem niezależnym Rady Nadzorczej MakoLab S.A.

Jacek Michalak

Członek Rady Nadzorczej

Pan Jacek Michalak jest doktorem nauk chemicznych, absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W latach 1984-1995 był nauczycielem akademickim w Politechnice Łódzkiej, w roku 1991 jako stypendysta Swiss National Science Foundation i Księstwa Lichtenstein przebywał na stażu naukowym w Instytucie Chemii Fizycznej Uniwersytetu we Fryburgu (Szwajcaria), a w latach 1993-1994 odbył staż naukowy na Wydziale Chemicznym The Ohio State University w Columbus (USA). W latach 1996-2007 był dyrektorem ds. badań i rozwoju Wytwórni Klejów i Zapraw Budowlanych Atlas, a od 2003 roku pełni funkcję prezesa zarządu Atlas Sztuki Sp. z o. o. Od lipca do września 2007 roku był członkiem zarządu Atlas Sp. z o.o., a od października 2007 roku jest wiceprezesem zarządu ds. rozwoju Atlas Sp. z o.o. odpowiedzialnym za badania, zakupy, public relations oraz csr. Jest z-cą przewodniczącego Komitetu Technicznego nr 184 ds. Klejów Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, ekspertem w Komitecie Technicznym Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN/TC 67, od września 2008 roku jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, od 2013 roku prezes zarządu Stowarzyszenia na rzecz Systemów Ociepleń, od 2017 roku wiceprzewodniczący Komitetu Technicznego Specjalistycznego ds. Budownictwa Polskiego Centrum Akredytacji. Jest autorem i współautorem 37 publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, 29 referatów naukowych wygłoszonych na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą, współautorem jednego podręcznika akademickiego oraz wielu artykułów popularnonaukowych. Pan Jacek Michalak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec MakoLab S.A. i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Pan Jacek Michalak jest członkiem niezależnym Rady Nadzorczej MakoLab S.A.

Jerzy Marek Rudziński

Członek Rady Nadzorczej

Pan Jerzy Rudziński urodził się w 1958 roku. Jest absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym uzyskał tytuł magistra chemii oraz absolwentem studiów doktoranckich Uniwersytetu Hokkaido w Sapporo, Japonia, gdzie uzyskał stopień doktora nauk chemicznych. Od września 1982 roku do stycznia 1985 roku pracował w Instytucie Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego na stanowisku asystenta. Od października 1990 do maja 1998 roku pracował w Fujitsu Kyushu System Engineering (Grupa Fujitsu) jako konsultant chemii obliczeniowej i menadżer projektu. Od stycznia 1998 roku jest prezesem FQS Poland Sp. z o.o. należącej do Grupy Fujitsu. Pan Jerzy Marek Rudziński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec MakoLab S.A. i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Pan Jerzy Rudziński jest członkiem niezależnym Rady Nadzorczej MakoLab S.A.

Krzysztof Kulig

Członek Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Kulig urodził się w 1955 roku. Ukończył studia magisterskie na kierunku informatyka na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W latach 1979-1992 pracował na Politechnice Białostockiej, początkowo jako asystent. Następnie był zastępcą dyrektora Ośrodka Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, który za jego kadencji został przekształcony w Instytut Informatyki Politechniki Białostockiej. Od 1992 roku jest udziałowcem firmy T-matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. w Białymstoku. Obecnie pełni funkcję prokurenta Spółki. W spółce T-matic jest odpowiedzialny za projekty wdrożeniowe systemów ERP. Pan Krzysztof Kulig nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec MakoLab S.A. i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Pan Krzysztof Kulig jest członkiem niezależnym Rady Nadzorczej MakoLab S.A.