Relacje inwestorskie

This section of our website is in Polish. As a company listed on the Warsaw Stock Exchange, we are obliged by law to carry out our formal communications concerning investor relations primarily in Polish.

Kontakt

Zainteresowanych relacjami inwestorskimi prosimy o kontakt z panem Tomaszem Marciniakiem.

Telefon
+48 694 441 687
Email
tomasz.marciniak@makolab.com
Adres do korespondencji
ul. Ogrodowa 8, 91-062 Łódź
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP
725-001-55-26
Spółka zarejestrowana pod numerem
KRS 0000289179
REGON
471343117
Kapitał zakładowy
698 698,00 PLN