Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok
2024-05-07

Zarząd MakoLab S.A. informuje, iż w związku z wcześniejszym niż planowano zakończeniem badania sprawozdania finansowego Spółki zmianie ulega data publikacji raportu rocznego za 2023 rok z dnia 21.05.2024 r. na dzień 10.05.2024 r.
Daty publikacji pozostałych raportów okresowych w 2024 r. nie ulegają zmianie.