Join us! We are growing and we want to continue growing. That is why we are looking for another person who will strengthen our MakoLab Team.
Check out our offer and find out whether it suits you.

Administrator Baz Danych

Łódź

Jako starszy administrator baz danych odpowiadasz za administrowanie, monitorowanie i rozwiązywanie problemów z serwerami baz danych w środowisku produkcyjnym 24x7 i związaną z nimi infrastrukturą. Razem z innymi członkami zespołu zapewniasz 100% czasu bezawaryjnej pracy, planujesz przyszłe wymagania dotyczące bazy danych, zapewniasz bezpieczeństwo rozwiązań. Adresujesz wyzwania techniczne, analizując, rozwiązując problemy i projektując kluczowe usługi, platformy i infrastrukturę - zawsze myśląc o niezawodności, skalowalności, odporności, bezpieczeństwie i wydajności.

Twój zakres obowiązków

 • występowanie jako specjalista w dziedzinie PostgreSQL, Microsoft SQL Server i innych technologii baz danych
 • odpowiedzialność za bieżące działania związane z utrzymaniem i dostępnością wszystkich serwerów bazodanowych Postgres w środowisku, w tym środowiskach niższych
 • odpowiedzialność za funkcje tworzenia kopii zapasowych i przywracania baz danych, w tym zaplanowane testy dostępności DR, w tym znajomość technologii przywracania i dostępności PostgreSQL, takich jak klastrowanie, replikacja, Always-On, itp.
 • zapewnienie zarządzania serwerami baz danych zgodnie z Recovery Point Objectives (RPO) i Recovery Time Objectives (RTO)
 • uczestniczenie w przeglądach kodu SQL dla zespołów developerskich w celu egzekwowania standardów kodowania SQL
 • tworzenie i raportowanie metryk wydajności i dostępności środowiska SQL oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu wdrożenia najlepszych praktyk i optymalizacji wydajności
 • pomoc w analizie technicznej i projektowaniu bieżących i przyszłych projektów.

Nasze wymagania

 • Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu dużymi instancjami baz danych PostgreSQL
 • Znajomość pracy w administracji infrastrukturą bazy danych z mocnymi umiejętnościami identyfikowania i rozwiązywania problemów
 • Umiejętność opracowania i ustanowienia polityk i procedur związanych z bezpieczeństwem i integralnością danych; monitorowanie i ograniczanie dostępów do bazy danych w razie potrzeby.
 • Dokumentowanie środowiska bazodanowego.
 • Doświadczenie w pisaniu skryptów automatyzacji i budowaniu kokpitów aplikacji do proaktywnego monitorowania i alarmowania.
 • Doświadczenie z silnikami pamięci masowej bazy danych oraz zasadami i praktykami replikacji typu master-slave.
 • Doświadczenie jako administrator systemów Linux (np. CentOS, RedHat) i administrowanie systemami wiersza poleceń, takimi jak Bash, VIM i SSH.
 • Doświadczenie z CI/CD w środowiskach chmurowych i technologii kontenerowej, Docker i Kubernetes, Docker Swarm
 • Dobre umiejętności komunikacyjne i koordynacyjne oraz zdolność do efektywnej pracy pod presją.
 • Proaktywna postawa, zorientowana na rozwiązania, chęć do proponowania i wdrażania inicjatyw wspierających potrzeby biznesu
 • Gotowość świadczenia dyżurów w trybie on-call 24/7
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego codzienna praca w międzynarodowym środowisku) - poziom C1
Contact HR
Piotr Subko Lg @1X
Piotr Subko
Human Resources Manager
Why MakoLab?
Międzynarodowe Środowisko
Praca W Projektach
Developmen
Work Life Balance
Lubimy Być Razem
Benefit
Who we are
MakoLab is a digital project house, a team of technology experts accomplishing projects in the digital transformation field. In line with our byword, User-Inspired Solutions, we fuse engineering skills and creativity to create intuitive IT tools for ordinary end users.
30+
years of experience
125
projects delivered
300+
professionals onboard
95%
clients stay with us
7
offices worldwide