Wojciech Zieliński
Prezes Zarządu

Pan Wojciech Zieliński urodził się w 1961 roku. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej (mgr inż. elektronik) oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Wartością Firmy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zdał egzamin państwowy na członka rad nadzorczych spółek skarbu państwa. Od października 1985 do lipca 1992 pracował w Instytucie Podstaw Elektrotechniki Politechniki Łódzkiej na stanowisku asystenta. 

W latach 1991-1992 był specjalistą ds. oprogramowania w łódzkiej firmie informatycznej Cervus Sp. z o.o., a w okresie 1992-1999 prokurentem i dyrektorem Potronics Sp. z o.o. - jednego z największych integratorów systemów komputerowych regionie łódzkim. Od października 1999 do końca lutego 2008 był kolejno: głównym informatykiem, zastępcą kanclerza ds. organizacyjnych oraz zastępcą kanclerza ds. informatyzacji (CIO) w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 

Jest współtwórcą Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, którym zarządzał w latach 2002-2005. W latach 1999-2001 pełnił także funkcję Wiceprezesa Zarządu IPT Sp. z o.o. - łódzkiej firmy szkoleniowej. W marcu 2008 roku został powołany na Prezesa Zarządu MakoLab SA. Jest ekspertem w zakresie e-learningu, Członkiem Zarządu Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Pan Wojciech Zieliński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec MakoLab SA.

dr Mirosław Sopek
Wiceprezes Zarządu

Pan Mirosław Sopek urodził się w 1959 roku. W 1983 ukończył Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej z tytułem magistra inżyniera fizyki technicznej, a w 1992 roku uzyskał stopień doktora nauk chemicznych na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. W latach 1983-1992 był asystentem w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej przy Politechnice Łódzkiej. 

 
Od roku 1989 kierował przedsiębiorstwem Mako Typesetting, które w roku 1993 przekształcił w przedsiębiorstwo MakoLab. W latach 1996 - 2000 pracował za granicą najpierw jako kierownik projektów informatycznych w HyperCube, Inc. w Waterloo w Kanadzie, a następnie jako kierownik projektów informatycznych i projektant systemów w HyperCube USA, Inc. w Gainseville - Florida w USA. W 1997 został współwłaścicielem i dyrektorem zarządzającym MakoLab M. i K. Sopek Spółka Jawna, które to obowiązki wykonywał aż do jej przekształcenia w spółkę akcyjną w 2007. Był pierwszym Prezesem Zarządu MakoLab S.A. Od marca 2008 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Jest także Prezydentem Chemical Semantics, Inc . z siedzibą w Gainesville, na Florydzie (USA), w której MakoLab S.A. ma 48,5% udziałów. 

Równolegle z pracą w biznesie prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną. W latach 1992-1995 był adiunktem w Instytucie Techniki Radiacyjnej przy Politechnice Łódzkiej a w latach 2000-2009 był adiunktem w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi, gdzie kierował specjalizacją handel elektroniczny. Obecnie jest wykładowcą Clark University przy Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Jest także członkiem zarządu Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense w Łodzi. Pan Mirosław Sopek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec MakoLab SA.